KATICA TOPČIĆ

“Samo edukacijom i stalnim ulaganjem u sebe možete postati dobar frizer”